pozor, prihlasovať sa je možné len do 4.10.2019

14.10.2019

Hotel Tenis, Neresnická cesta 13, 960 01 Zvolen-Pod Dráhy

program mediátora roka

08.30-09.30

Registrácia účastníkov

09.30-09.45

Zahájenie a úvodné slovo

09.45-11.45

Mlčanlivosť v mediácii

Doobedňajšia téma, diskusné príspevky

Mgr. Veronika Mlynárová

riaditeľka ÚPSVaR Poprad

11.45-12.00

Prestávka

12.00-12.45

Slávnostný program

Vyhlásenie súťaže Mediátor roka 2020

Sieň slávy 2019

12.45-13.45

Obed

13.45-15.00

Profesijná komora mediátorov – áno alebo nie?

Poobedňajšia téma, diskusné príspevky

JUDr. Beata Swanová

mediátorka a advokátka

16.00

Ukončenie a zhrnutie stretnutia

PARTNERI mediátora ROKA 2019

prihlásiť sa

kontaktovať

Máte pre nás nejakú otázku?